Veranderen van Team dynamieken voor een duurzaam resultaat 


Team Coaching wordt ingezet om het functioneren van een team/afdeling te verbeteren of naar een hoger samenwerkingsniveau te brengen.

De drie pijlers van Team Coaching

       1. Het teamlid als individu

       2. Het team als dynamisch sociaal systeem met wederzijdse beïnvloedende elementen

       3. Het team als onderdeel van de gehele organisatie


Een Team Coach zoemt in op de onderliggende patronen die zijn ontstaan door een disbalans van de drie pijlers. 

Als de drie pijlers niet in balans zijn, vertoont een team de volgende patronen:

  • Onduidelijkheid in leiderschap.
  • Hoog verzuim en verloop.
  • Slechte motivatie en prestatie.
  • Structureel niet halen van deadlines.
  • Strijd tussen verschillende afdelingen en subgroepen.
  • Spanning en klagen op de werkvloer.
  • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid.
  • Onveilge werksfeer.
  • Er wordt te weinig besproken, of juist te veel en heftig.
  • Algemene behoefte aan meer aandacht.

Deze patronen:

- kunnen vernieuwing tegenhouden,
- zorgen ervoor dat veranderingen slagen of mislukken,
- maken dat mensen langdurig ziek blijven,
- stagneren de groei van een team, met directe invloed op het bedrijfsresultaat.

Door de patronen te benoemen en ter discussie te stellen is het mogelijk de balans te herstellen en daarmee het functioneren van het team te verbeteren. Teams die met plezier en gezamenlijke verantwoordelijkheid hun resultaten behalen.

contact  

Linda Brand

Als Coach/Facilitator schep ik (rand)voorwaarden waaronder veranderingsprocessen op gang kunnen komen. Door mijn achtergrond als therapeut en mijn sterk ontwikkelde intuïtie, ben ik in staat om snel tot de kern te komen. Dit kan soms confronterend zijn maar is altijd liefdevol en inspirerend. Ik heb ruim 15 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer/coach en heb inmiddels honderden individuen geholpen om weer in hun eigen kracht te staan.

 

 

 

 


logo advisor

logo ministerie van financiën

 

logo jlg

logo rvo

 

logo helmink communicatie groep